‘Dialogo’ at ang kakaibang Filipina sa sining ni Celeste Lecaroz

Hindi lamang ganda ang kayang ibigay sa atin ng “Dialogo” kundi pasisisirin ka nito sa mas malalim na kahulugan ng damdamin. Basahin ang pagsusuri ng mamahayag, editor at premyadong nobelista na si Che Sarigumba:

https://philippines.licas.news/2021/12/03/dialogo-at-ang-kakaibang-filipina-sa-sining-ni-celeste-lecaroz/?fbclid=IwAR2t755umdPw7nAwnMtrB-_7KwmcTrMYvyU9cLrxtHvYHfPuknQ95gRvgC8

‘Dialogo’ ni Celeste Lecaroz (Larawan kuha ni Che Sarigumba)